بایگانی برچسب ها

Types of Serological Assays Malaria

پلاسمودیوم فالسیپاروم , گلبول قرمز

مالاریا جنس پلاسمودیوم مالاریا شایعترین بیماری انگلی دنیا است. سالانه ۵ ۳ میلیون نفر به آن مبتلا می شوند ۸ درصد در کشورهای آفریقایی و هر ساله ۲

ادامه نوشته »