بایگانی برچسب ها

عناصر تصويري كدامند؟

عناصر تصویری , شکل هندسی اصلی

استفاده از تصاویر در طراحی پیام f.zare h تصاویر در انتقال پیام دارای چه جایگاهی هستند مردم بیشتر اطلاعات خود را از طریق دیدن به دست می آورند. در رس

ادامه نوشته »

مهارت برقراری ارتباط کلامی

برقراری ارتباط , ارتباط کلامی

برقراری ارتباط , ارتباط کلامی: مهارت برقراری ارتباط زمانی در روابطمان موفقیم که کمیت روابط مان را افزایش دهیم کیفیت روابط مان را ارتقاء بخشیم. تعریف

ادامه نوشته »