بایگانی برچسب ها

واکنشهای اسید-باز

اسید باز , واکنشهای اسید باز

واکنشهای اسید باز در واکنشهای اسید باز که در محیط آبی انجام می شوند، آب نه تنها نقش حلال بلکه حتی نقشی ورای مواد اولیه و محصولها ایفاء می کند. واکنش

ادامه نوشته »