بایگانی برچسب ها

مدیریت ریسک در حوزه سلامت

مدیریت ریسک , تحلیل علت ریشه

پزشکی را دیدند که هر گاه به گورستان می رسید روی خود را می پوشانید. از او سبب این کار را پرسیدند. گفت از مردگان این گورستان شرم دارم. زیرا از کنار ه

ادامه نوشته »