بایگانی برچسب ها

تعریف برنامه ریزی

برنامه ریزی , تدوین برنامه

تعریف برنامه ریزی فرایند منظم شناسائی دشواریهای سلامتی آموزشی و نیازهای برآورده نشده بررسی منابع موجود برای برآوردن این نیازها تعیین اولویت اهداف

ادامه نوشته »

شروع سامانه طبقه بندی

منجر جراحت , جراحت بیماری

خدمات اورژانس در حوادث و شرایط عادی سعید رضا پهلوان پور مقدمه حوادث و فوریت‏هایی که تلفات آن‏ها در مقیاس وسیع رخ می‏دهد و مرتبط با جراحت‏ها و بیماری‏ه

ادامه نوشته »

مدیریت استراتژیک

برنامه استراتژیک , برنامه ریزی

مدیریت استراتژیک فصل اول مفاهیم واصول برنامه ریزی استراتژیک مقدمه اصولاً سؤال این است که چرا سازمان به مدیریت و برنامه ریزی نیاز دارد سازمانها همچنان

ادامه نوشته »

مراحل تهیه بودجه

تهیه بودجه , برنامه بودجه

فصل پنجم بودجه بندی از تئوری تا عمل مقدمه در این فصل روش هایی را در نظر میگیریم که به وسیله آنها از ساختارهای هزینه و درآمد برای پیش بینی برنامه و

ادامه نوشته »