بایگانی برچسب ها

تعریف برنامه ریزی

برنامه ریزی , تدوین برنامه

تعریف برنامه ریزی فرایند منظم شناسائی دشواریهای سلامتی آموزشی و نیازهای برآورده نشده بررسی منابع موجود برای برآوردن این نیازها تعیین اولویت اهداف

نمایش اسلاید پاورپوینت