بایگانی برچسب ها

احتياط بر اساس انتقال

اساس انتقال , احتیاط اساس انتقال

دکتر مجید غفوری متخصص بیماریهای عفونی کنترل و پیشگیری عفونت کنترل و پیشگیری عفونت who سازمان بهداشت جهانی cdc مرکز پیشگیری و کنترل بیماری hais h

ادامه نوشته »

Hand hygiene and glove use!!!!!!!!

رعایت بهداشت دست , رعایت بهداشت

save lives clean your hands به نام خدا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت درمان دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی فرناز مستوفیان کارشن

ادامه نوشته »