بایگانی برچسب ها

تعريف آموزش بهداشت

بهداشت , بهداشت پوست

بهداشت فردی و عمومی گردآورنده مهندس محمد رضا میر شکاری کارشناس بهداشت محیط زمستان ۱۳۸۸ تعریف آموزش بهداشت به طور کلی، آموزش بهداشت عبارت است از تش

ادامه نوشته »

تعريف آموزش بهداشت

بهداشت , بهداشت پوست

تعریف آموزش بهداشت به طور کلی، آموزش و بهداشت عبارت است از تشویق و ترغیب مردم برای قبول و نگاهداری رفتار و اعمالی که برای ادامه زندگی سالم ضروری است

ادامه نوشته »