بایگانی برچسب ها

ویژگیهای افراد خلاق

مرحله شخص , مرحله فرد

ایجاد وپرورش محیط کار خلاق ونوآوری خلاقیت فرایندهای ذهنی که به راهکارها، اندیشه ها ، نظریات یا محصولاتی منتهی میگردد که جدید یا منحصر بفرد هستند. فرا

ادامه نوشته »