بایگانی برچسب ها

تغييرات رنگ شاخص VVM

ایس بگ , تغییرات رنگ

زنجیره سرما و اهمیت آن در برنامه های ایمنسازی تعریف به مجموعه تجهیزات و امکاناتی که موجب می شود دمای واکسن از زمان تولید تا زمان مصرف حفظ شود اجزای

ادامه نوشته »

آنتامبا پولکی(Entamoeba polecki)

انتامبا هیستولیتیکا , امیبیاز روده

تک یاخته شناسی آمیبیاز تک یاخته های انگلی روده ای تهیه و تنظیم بتول پالیزوان سید فرزین شیخ آزمایشگاه مرکزی گلپایگان فارغ از گروه هایی که زند

ادامه نوشته »