بایگانی برچسب ها

منابع تامین مالی

تامین مالی , بین الملل

مدیریت مالی بین الملل برای بنگاه های اقتصادی مالی بین الملل ۱ فهرست مطالب ۱ ماهیت مالی بین الملل و موضوعات جاری شرکتهای چند ملیتی ۲ آشنایی با نظام ها،

نمایش اسلاید پاورپوینت