بایگانی برچسب ها

مقادیر مطلوب ضریب تمیز

گروه پایین , ضریب دشواری

تحلیل سوالات دکتر امیرهوشنگ مهرپرور گروه طب کار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی هدف وارسی تک تک سوالها و تعین میزان دقت و نارسایی های آنها تعیین نقاط

ادامه نوشته »

سمینار مدیریت زمان

عوامل درونی , برنامه ریزی

سمینار مدیریت زمان تدوین علیرضا احمدی بهار ۱۳۸۶ اگر نتوانید وقت خود را برنامه ریزی کنید ، هیچ چیز دیگر را هم نمی توانید اداره کنید. پیتردراکر

ادامه نوشته »

از طریق نیمه عمر

enzyme سینتیک شیمیایی و آنزیمی اندازه گیری تجربی سرعت واکنش درجه واکنش معادله سرعت که حاوی غلظت های مختلف مواد واکنش است بیانگر درجه واکنش نیز است.

ادامه نوشته »