بایگانی برچسب ها

تعریف تصمیم گیری

تصمیم گیری , هربرت سایمون

تئوری های سازمان ومدیریت هربرت سایمون رفتار اداری و تصمیم استاد جناب آقای دکتر طالبیان تدوین جمال ساجدی بهار ۹۲ ۲ هربرت الکساندر سیمون متولد ۱۵

ادامه نوشته »

شیوه های طراحی شغل

طراحی شغل , وظایف فعالیت

وظایف مدیریت منابع انسانی تجزیه و تحلیل کارشکافی و طراحی شغل برنامه یزی نیروی انسانی کارمندیابی انتخاب جامعه پذیری اجتماعی کردن آموزش ارزیابی عملکرد

ادامه نوشته »

مدیریت ریسک در حوزه سلامت

مدیریت ریسک , تحلیل علت ریشه

پزشکی را دیدند که هر گاه به گورستان می رسید روی خود را می پوشانید. از او سبب این کار را پرسیدند. گفت از مردگان این گورستان شرم دارم. زیرا از کنار ه

ادامه نوشته »

اجزا اصلی ارزیابی ریسک

ارزیابی ریسک , تحلیل ریسک

با یاد و نام خداوند حکیم مرکزآزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو مریم امیراحمدی تجزیه و تحلیل ریسک آلاینده ها و تقلبات غذایی هدف عطف توجه به پاره ای

ادامه نوشته »