بایگانی برچسب ها

حذف مواد سمي و شيميائي

موجود اب , فرایند غشایی

مقدمه آب یکی از اساسی ترین نیاز انسان و در این حال یکی از مهمترین راههای انتقال و شیوع بیماریهای کشنده ای مانند وبا، حصبه و … است . از طرفی مقدار آب

ادامه نوشته »