بایگانی برچسب ها

محور تقارن (ادامه)

شبکه مکعبی , گوشه مکعب

به نام خدا بلورشناسی، جهت ها و صفحات و بررسی خواص و ویژگی های آن ها استاد درس دکتر شهرام محمدنژاد دانشجو قادر نیک خواه فروردین ۱۳۹۳ ۱ بلورشناسی زیر

ادامه نوشته »