بایگانی برچسب ها

بتن خود تراکم SCC

بتن تراکم , حد درصد

بتن خود تراکم scc مشخصه های اصلی که بتن باید داشته باشد عبارتند از الف وقتی که بتن تازه تهیه شده و خمیری است کارایی خوب داشته باشد، راحت ریخته و

ادامه نوشته »

اعضا هیات علمی گروه

هیات علمی , علمی گروه

شروع فعالیت گروه گروه علم اطلاعات و دانش شناسی یکی از گروه‌های آموزشی زیر مجموعه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم می‌باشد که از سال ۱۳۷۹ با

ادامه نوشته »

سیرطبیعی بیماریها

سیرطبیعی بیماریها , پیشگیری ابتدایی

prevention سیرطبیعی بیماریها مسیری است که بیماری درطی زمان از مراحل اولیه تا مراحل بالینی و پایانی که منجر به بهبود ، ازکارافتادگی یا مرگ می شود طی

ادامه نوشته »

نرم افزار کتابخانه

نرم افزار , اطلاع رسانی

راهنمای استفاده از کتابخانه مرکزی و مرکزاسناد دانشگاه زنجان http library.znu.ac.ir فهرست تاریخچه بخش های کتابخانه صفحه وب کتابخانه نرم افزا

ادامه نوشته »