بایگانی برچسب ها

نرم افزار کتابخانه

نرم افزار , اطلاع رسانی

راهنمای استفاده از کتابخانه مرکزی و مرکزاسناد دانشگاه زنجان http library.znu.ac.ir فهرست تاریخچه بخش های کتابخانه صفحه وب کتابخانه نرم افزا

ادامه نوشته »

ایست قلبی – تنفسی در اطفال

ایست قلبی , احیا پایه

مروری بر تغییرات عمده در احیاء قلبی – ریوی پیشرفته شریفی عضو هیئت علمی گروه فوریتهای پزشکی دانشکده پیرا پزشکی نهاوند cpr شامل سلسله اقداماتی است که ب

ادامه نوشته »