بایگانی برچسب ها

بتن خود تراکم SCC

بتن , حد درصد

بتن خود تراکم scc مشخصه های اصلی که بتن باید داشته باشد عبارتند از الف وقتی که بتن تازه تهیه شده و خمیری است کارایی خوب داشته باشد، راحت ریخته و

ادامه نوشته »