بایگانی برچسب ها

اختلالات جریان خون جنینی

رشد جنین , پره ترم

اختلالات جفت ۱ جفت دولوبی،بای پارتیت دوپلکس به صورت دو دیسک جداگانه شگل گرفته و بندناف بین دو دیسک قرار میگیرد. ۲ جفت چند لوبی multilobat placenta جف

ادامه نوشته »