بایگانی برچسب ها

ویژگیهای پژوهش کیفی (ادامه)

پژوهش کیفی , جهان بینی

بیرجند ۲۴ آذر ۹۷ پژوهش کیفی چند نکته اصلی کلمه اثبات را از فرهنگ لغت خود حذف کنیم. بسیاری از پژوهشگران دانش را نهایتاً آزمایشی، یا موقتی در نظر می­گیر

ادامه نوشته »