بایگانی برچسب ها

سلامت نوجوانان ومدارس

رفتارهای پرخطر , رفتارهای پرخطر سلامت

سلامت نوجوانان ومدارس رفتارهای پرخطر برای سلامت در نوجوانان با نتیجه‌گیری از مطالعات مختلف در سطح دنیا و بویژه یافته‌های مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌

ادامه نوشته »

ویژگی های ارزشیابی مستمر

ارزشیابی مستمر , دانش اموز

ارزشیابی مستمر گرد آوری وتنظیم سوسن نیکو گروه روان شناسی سال تحصیلی ۸۵ ۱۳۸۴ یادگیری تعریف فرآیند ایجاد تغییرات نسبتأ پایدار در رفتار یا توان رفتاری

ادامه نوشته »

فعالیت های خانه بهداشت

بهداشت محیط , بهداشتی درمانی

بسم الله الرحمن الرحیم نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی سطوح مراقبت های بهداشتی سطح اول مراقبت مراقبت های اولیه بهداشتی سطوح مراقبت های بهداشتی سطح دو

ادامه نوشته »