بایگانی برچسب ها

مدیریت دانش در سازمان

دانش صریح , دانش نهفته

بسم الله الرحمن الرحیم مدیریت دانش در سازمان دکتر عاد ل صلواتی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد پیچیدگی در مفهوم مدیریت دانش برای برخی ، دانش ساز

ادامه نوشته »