بایگانی برچسب ها

تعریف تربیت بدنی

زبان فارسی , فعالیت جسمانی

بسم الله الرحمن الرحیم عنوان اصول و مبانی تربیت بدنی ریشه مبانی کلمه مبانی جمع مکسر مبنا و به مفهوم بنا ها، بنیان ها، شالوده ها و ساختارها است.

ادامه نوشته »