بایگانی برچسب ها

اهداف بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه , زیان اور

کلیات بهداشت حرفه ای پرفسور سیمونن استاد فرانسوی عرصه کار از لحاظ فلسفی مانند عرصه جنگ و نبردی است بین ماده وحیات که صحنه ستیز آن محیط کار و اسل

ادامه نوشته »

اهداف اسپیرومتری شغلی

اسپیرومتری شغلی , حجم

اسپیرومتری وادیومتری دکتر سلطانی متخصص طب کار و بیماریهای شغلی و محیطی ماده ۹۲ قانون کار کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ قانون کار که شاغلین در آنها به

ادامه نوشته »

وظایف کلی بهداشت محیط

بهداشت محیط , بهداشتی درمانی

گردآورندگان فاطمه کامیاب ، ریحانه برازش استاد مربوطه سرکار خانم مهندس پریسا انصاری کلاس سوم معماری داخلی هنرستان سماء آباده مقدمه تا اواخر دوران

ادامه نوشته »