بایگانی برچسب ها

نرم افزارهای مخرب

بدافزارها مظفر بگ محمدی بدافزارهای متحرک برنامه های مخرب که بدون رضایت صاحب کاربر اپراتور از یک ماشین به یک ماشین دیگر منتقل می شوند. به روزرسانی خو

نمایش اسلاید پاورپوینت