بایگانی برچسب ها

خصوصيات سخنرانی علمی- فنی

مطالب خصوصیات , انواع امکانات

کتاب شیوه ارائه مطالب نوشته سید محمد تقی روحانی رانکوهی ارائه شفاهی شیوه ارائه مطالب رئوس مطالب ارائه شفاهی تعریف خصوصیات انواع امکانات سخنرانی علم

ادامه نوشته »