بایگانی برچسب ها

اشعه ماوراء بنفش

اشعه ماورا , ماورا بنفش

اشعه ماوراء بنفش اشعه ماوراء بنفش ذارای طول موج ۱ – ۴ نانومتر بوذه و ذر طیف نور بین نو.ر مریی و اشعه ایکس قرار می گیرد اشعه ماوراءبنفش را از نظر ت

ادامه نوشته »