بایگانی برچسب ها

انواع تب راجعه :

تب راجعه , راجعه اندمیک

مرکز مد یریت بیماریها مهندس مافی مراقبت بیماری تب راجعه مقدمه شپش pedicolose و کنه ticks از جمله ناقلین خونخواری هستند که در علم پزشکی و دامپزشکی از

نمایش اسلاید پاورپوینت