بایگانی برچسب ها

فرم خلاصه پرونده

علایم حیاتی , پرونده الکترونیک بیمار

راهنمای فرمهای his واحد his مدیریت آمار و فناوری اطلاعات پذیرش بیمار در این قسمت اطلاعات هویتی بیمار و همچنین علت مراجعه و نوع بیمه در سیستم ثبت و بی

ادامه نوشته »