بایگانی برچسب ها

ته نشینی:SEDIMENTATION

فاضلاب صنعتی , انتقال گاز

فاضلاب صنعتی industrial wastewater تعریف فاضلاب جریان آب زاید ناشی از مصارف گوناگون که می تواند حاوی آلاینده های مختلف فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی

ادامه نوشته »