بایگانی برچسب ها

اقدامات مربوط به بيمار

فشار خون , اقدامات پرستاری

مراقبتهای پرستاری حین دیالیز ا.رحیم زاده سرپرستار بخش همودیالیز بیمارستان مسیح دانشوری اقدامات پرستاری حین دیالیز ۱ اقدامات مربوط به بیمار ۲ اقدامات

ادامه نوشته »

اثرات طولاني مدت مصرف الكل

دوران بارداری , شرب الکل

سوء مصرف الکل الکل آرامش، بازداری کم، مستی، اجتماعی شدن نقص در قضاوت و مهارت‌های حرکتی تصمیم‌گیری ضعیف به خصوص راجع به رفتارهای جنسی و مصرف موادمخ

ادامه نوشته »

فشارسنج عقربه ای :

آشنایی با دستگاه های فشارسنج و استتوسکوپ فشار خون فشاری که در هر انقباض عضله قلب بر اثر برخورد خون به دیواره سرخرگ وارد می شود . وسایل و شرایط لازم

ادامه نوشته »