بایگانی برچسب ها

مدل پراکنشی AERMOD

محیط زیست , دانشکده محیط زیست

مدل‌سازی انتشار آلاینده‌ها به کمک مدل aermod دانشکده محیط زیست خسرو اشرفی استادیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران آبان ماه ۹۱ دانشکده محیط زیست

نمایش اسلاید پاورپوینت