بایگانی برچسب ها

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک , پارادایم توصیفی

بسمه تعالی استراتژی الگویی بنیادی از اهداف فعلی و برنامه ریزی شده، بهره برداری و تخصیص منابع و تعاملات یک سازمان با بازارها، رقبا و دیگر عوامل محیط

ادامه نوشته »

مفهوم تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک , چشم انداز

تفکر استراتژیک امیر دوست محمدی کلاس درس مدیریت استراتژیک دکتر حجاریان تفکر استراتژیک عناوین مورد بررسی اهمیت منابع انسانی مفهوم تفکر استراتژی

ادامه نوشته »

…مدیریت تکنولوژی

مدیریت تکنولوژی , تدوین استراتژی

تهیه کننده وجیهه وفایی آذر ۸۸ مقدمه گرچه تدوین استراتژی تکنولوژی تا حد زیادی از منطق تدوین دیگر استراتژی‌ها پیروی می‌کند، اما به دلیل ماهیت ویژه‌ی

ادامه نوشته »

مدیریت استراتژیک

برنامه استراتژیک , برنامه ریزی

مدیریت استراتژیک فصل اول مفاهیم واصول برنامه ریزی استراتژیک مقدمه اصولاً سؤال این است که چرا سازمان به مدیریت و برنامه ریزی نیاز دارد سازمانها همچنان

ادامه نوشته »