بایگانی برچسب ها

ایست قلبی – تنفسی در اطفال

ایست قلبی , احیا پایه

مروری بر تغییرات عمده در احیاء قلبی – ریوی پیشرفته شریفی عضو هیئت علمی گروه فوریتهای پزشکی دانشکده پیرا پزشکی نهاوند cpr شامل سلسله اقداماتی است که ب

ادامه نوشته »