بایگانی برچسب ها

چهار روش اصلی قیمت گذاری:

قیمت گذاری , محصول اجباری

استراتژی های قیمت گذاری استاد جناب اقای دکتر حجاریان دانشجو مهدیه حسین پور شهریاری درس مدیریت استراتژیک نیمسال دوم ۹۲ اصولا مدیر بنگاه یا هر شخص حقیق

ادامه نوشته »

مزیت ها و اهداف مدیریت دانش

مزیت رقابتی , مدلها چرخه

عنوان درس مدیریت استراتژیک عنوان مقاله تدوین شده بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و مزیت رقابتی استاد گرامی جناب آقای دکتر سعید حجاریان ارائه دهنده

ادامه نوشته »