بایگانی برچسب ها

اختلال مصرف مواد

مصرف مواد , غربالگری اولیه

آشنایی با مداخلات پیشگیری اولیه به تفکیک گروه های سنی سمیه یزدانی کارشناس مسئول خدمات سوءمصرف مواد در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه وزارت بهداشت درمان

نمایش اسلاید پاورپوینت