بایگانی برچسب ها

برنامه ریزی نیروی انسانی

نیروی انسانی , برنامه نیروی انسانی

۱ برنامه ریزی نیروی انسانی از کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر سعادت … … …. نام استاد خانم دکتر حسینی تهیه و گردآوری نادر مدرس سعید نام آور محمد علی حی

ادامه نوشته »