بایگانی برچسب ها

2. فنون تماس تلفنی

مهارت های ارتباط با مراجعه کننده برای کتابداران اصول و فنون ابراهیم افشار استادیار گروه کتابداری دانشگاه اصفهان دبیر انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ای

ادامه نوشته »

مهارت برقراری ارتباط کلامی

برقراری ارتباط , ارتباط کلامی

برقراری ارتباط , ارتباط کلامی: مهارت برقراری ارتباط زمانی در روابطمان موفقیم که کمیت روابط مان را افزایش دهیم کیفیت روابط مان را ارتقاء بخشیم. تعریف

ادامه نوشته »