بایگانی برچسب ها

مزایای ورمی کمپوست:

ورمی کمپوست , نوع کرم

به نام خداوند بخشنده مهربان مگر نمی بینید که برای انسان از آنچه دست قدرت ما درست کرده حیواناتی آفریدیم که مالک آن شده اند. وحیوانات را برای ایشان رام

ادامه نوشته »

تعريف آموزش بهداشت

بهداشت , بهداشت پوست

بهداشت فردی و عمومی گردآورنده مهندس محمد رضا میر شکاری کارشناس بهداشت محیط زمستان ۱۳۸۸ تعریف آموزش بهداشت به طور کلی، آموزش بهداشت عبارت است از تش

ادامه نوشته »

تعريف آموزش بهداشت

بهداشت , بهداشت پوست

تعریف آموزش بهداشت به طور کلی، آموزش و بهداشت عبارت است از تشویق و ترغیب مردم برای قبول و نگاهداری رفتار و اعمالی که برای ادامه زندگی سالم ضروری است

ادامه نوشته »