بایگانی برچسب ها

روش سنتی و عمومی بدون تفکیک

کیسه زباله , پسماندهای عفونی

بنام خدا واحد بهداشت محیط مرکز مرداد ماه ۱۳۹۱ برنامه آموزشی مدیریت پسماند نیروهای خدماتی بیمارستان ولیعصر عج زنجان مدیریت پسماندهای بیمارستانی در این

ادامه نوشته »