بایگانی برچسب ها

موارد گزارش شده در ایران

بیماریهای امیزشی , گروه سنی

عفونتهای آمیزشی دکتر کیانوش کمالی مرکز مدیریت بیماریهای واگیر حقایق کلیدی در مورد بیماریهای آمیزشی سالانه ۴۹۹ میلیون عفونت آمیزشی قابل درمان سیفیلیس،

ادامه نوشته »

موارد گزارش شده در ایران

زن مرد , تماس جنسی

عفونتهای آمیزشی دکتر کیانوش کمالی مرکز مدیریت بیماریهای واگیر حقایق کلیدی در مورد بیماریهای آمیزشی سالانه ۴۹۹ میلیون عفونت آمیزشی قابل درمان سیفیلیس،

ادامه نوشته »

میزان حمله ثانویه

اپیدمیولوژی اصول , دوره زمانی

بسم الله الرحمن الرحیم اصول اپیدمیولوژی اصول اپیدمیولوژی اندازه های سلامت و بیماری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دانشکده دندانپزشکی اصول اپیدمیولوژی ا

ادامه نوشته »