بایگانی برچسب ها

عملکردهای پایه سرویس

پایه سرویس , مراتب پروتکل

شبکه های کامپیوتری نام مرجع computer networks fourth edition نویسنده اندرو اس. تننبام شبکه های محلی تعریف مشخصات اصلی یک lan اندازه تکنولوژی ا

ادامه نوشته »