بایگانی برچسب ها

تدوین اهداف آموزشی

تحلیل وظایف , گروه هدف

به نام خدا برنامه ریزی طراحی آموزشی یعنی …. روند پیش اندیشی وتصمیم گیری منطقی برای استفاده ازمنابع بالقوه وبالفعل به منظور دست یابی به اهداف مطلوب وا

ادامه نوشته »

حفاظت در برابر اشعه

به نام خدا حفاظت در برابر اشعه تهیه کنندگان مهندس شهرام منادی مهندس علی شمس مدیر بخش پرتودرمانی فیزیسیست بخش پرتودرمانی بیش از یکصد سال از استفا

ادامه نوشته »