بایگانی برچسب ها

مقاومت در برابر تغییر

برابر تغییر , مقاومت برابر تغییر

مدیریت راهبردی سازمان نظام مهندسی استان کردستان فرزین رحیمی پائیز ۱۳۸۷ farzin rahimi مشخصات سازمان کمال جو تصویر روشن از عملکرد مطلوب سازمان برای ک

ادامه نوشته »