بایگانی برچسب ها

اجزای مدیریت استراتژیک

برنامه استراتژیک , مزایای مدیریت

برنامه ریزی راهبردی استراتژیک بسمه تعالی تعریف استراتژی واژه استراتژی را که از لغت یونانی استراتژیا گرفته شده و ابتدا در علوم نظامی مطرح شده

ادامه نوشته »

ماتريس عوامل داخلی و خارجی

نمره نهایی , ماتریس عوامل

گام ششم تدوین استراتژی های سازمانی  اهداف آموزشی انتظار می رود پس از مطالعه این بخش شما بتوانید منظور از استراتژی را در برنامه ریزی استراتژیک سازم

ادامه نوشته »