بایگانی برچسب ها

عزت نفس و مصرف مواد

شهرام محمد , شهرام محمد خانی

شهرام محمد خانی مهارت‌ خود آگاهی شهرام محمد خانی شهرام محمد خانی خود آگاهی یکی از مهمترین عواملی که به ما کمک می کند زندگی خوب و موفقی داشته باشیم

ادامه نوشته »

…مدیریت تکنولوژی

مدیریت تکنولوژی , تدوین استراتژی

تهیه کننده وجیهه وفایی آذر ۸۸ مقدمه گرچه تدوین استراتژی تکنولوژی تا حد زیادی از منطق تدوین دیگر استراتژی‌ها پیروی می‌کند، اما به دلیل ماهیت ویژه‌ی

ادامه نوشته »

اجزای مدیریت استراتژیک

برنامه استراتژیک , مزایای مدیریت

برنامه ریزی راهبردی استراتژیک بسمه تعالی تعریف استراتژی واژه استراتژی را که از لغت یونانی استراتژیا گرفته شده و ابتدا در علوم نظامی مطرح شده

ادامه نوشته »

ماتريس عوامل داخلی و خارجی

نمره نهایی , ماتریس عوامل

گام ششم تدوین استراتژی های سازمانی  اهداف آموزشی انتظار می رود پس از مطالعه این بخش شما بتوانید منظور از استراتژی را در برنامه ریزی استراتژیک سازم

ادامه نوشته »