بایگانی برچسب ها

وضعیت جهانی و منطقه ای

حیوان گزیدگی , هاری انسانی

rabies fatal acute viral encephalomyelitis تعریف و اهمیت بهداشتی بیماری مخصوص گوشت خواران اهلی و وحشی است. انسان و سایر حیوانات خونگرم پستاندار بطور

ادامه نوشته »