بایگانی برچسب ها

نوع جهت مندي ميکروفون

جهت مندی , صدا سنج

وسایل و تجهیزات اندازه گیری صدا محمد جواد زارع بخش اول وسایل و تجهیزات اندازه گیری صدا اهداف اندازه گیری تعیین میزان تماس و مقایسه نتایج با قوانین مو

ادامه نوشته »