بایگانی برچسب ها

منع مصرف مطلق ادامه:

منع مصرف , مصرف مطلق

قرص های ترکیبی قرص های ترکیبی پیشگیری از بارداری توضیح روش قرص های ترکیبی حاوی استروژن و پروژسترون است که به دو شکل یک مرحله ای hd ld وسه مرحله

ادامه نوشته »

موارد منع مصرف مطلق:

منع مصرف , موارد منع مصرف

قرصهای ترکیبی پیشگیری از بارداری ال دی ، تری فازیک توضیح روش مکانیسم عمل اثر بخشی مزیتها ومعایب عوارض شایع و چگونگی برخورد عوارض نادر و چگونگی برخور

ادامه نوشته »