بایگانی برچسب ها

اختلا لا ت گلبول قرمز

rakel textbook of family medicine هماتولوژی خونسازی یا هماتولوژی نرمال یک سیستم پیچیده است که در فرد بالغ محدود به مغز استخوان می باشد . این سیستم سل

ادامه نوشته »

اختلالات جریان خون جنینی

رشد جنین , پره ترم

اختلالات جفت ۱ جفت دولوبی،بای پارتیت دوپلکس به صورت دو دیسک جداگانه شگل گرفته و بندناف بین دو دیسک قرار میگیرد. ۲ جفت چند لوبی multilobat placenta جف

ادامه نوشته »

عوامل مربوط به بهداشت فردی

بهداشت فردی

دستگاه تناسلی , گردش خون: بهداشت فردی ۱ بهداشت ناخن اندازه ناخن باید به اندازه ای باشد که مانع از کار انگشتان نگردد. پوست اطراف ناخن باید نرم و بدو

ادامه نوشته »